yr.no
Skula Milan, Ing. - idatabaze.czEkologie a ekologické služby - idatabaze.cz

Ing. Milan SKULA

Odborně způsobilá osoba pro ochranu životního prostředí v průmyslu a odpadové hospodářství

Znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem v oboru ochrana přírody, odvětví ochrana přírody, specializace ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství

Pověřená osoba MŽP pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Služby

Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií v §6 zákona o odpadech

"V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.

 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí
 • Zpracování odborných studií a posudků
 • Zpracování dokumentace v oblasti ochrany životního prostředí
  • žádost o povolení vlastní produkce odpadů
  • žádost a hlášení znečišťovatele ovzduší
  • žádost a hlášení znečišťovatele vod
  • vedení evidence produkce odpadů
  • roční hlášení o produkci odpadů
  • provozní řády pro nakládání s odpady či chemickými látkami
  • havarijní plány
 • Pověřená osoba MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Interní auditor EMS
 • Zpracování a tvorba dokumentace v oblasti chemických látek a směsí
 • Zajištění nakládání s odpady dle platné legislativy ČR
 • Výcvik a školení pracovníků

Uvedené činnosti je možné vykonávat OSVČ formou externí spolupráce, na základě Smlouvy o Dílo,
případně na základě jiné dohody dle konkrétních specifických požadavků.

Zajímavosti

Vše co by Vás také mohlo zajímat

Reference

Společnosti pro které jsem měl čest pracovat a spřátelené weby

SPŘÁTELENÉ WEBY


Vizuální studio Louny

Paragliding kurz

Aquacon

Kontakt

V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat

Ing. Milan Skula

Poděbradova 1779
44001 Louny

+420 724 134 061
skula@milanskula.cz
milan.skula@email.cz

IČ: 01049976
DIČ: CZ7510022740